پرتال استانداری آذربایجان شرقی

طبیعت ورزقان
طبیعت ورزقان
طبیعت ورزقان
گل آخور
طبیعت ورزقان
ورزقان

معرفی شهرستان آرشیو

 شهرستان ورزقان، از شهرستان‌های تاریخی استان آذربایجان شرقی به شمار می‌رود، بر اساس آثار تاریخی موجود بسیاری از محققان پیشینه تاریخی این شهرستان را به بیش از 12 هزار سال نسبت می‌دهند.
سنگ‌نگاره‌های سونگون، کتیبه اورارتویی سغندل، قلعه‌های تاریخی جوشین و آغجعه قلعه، گند الله الله، مسجد جامع خاروانا، گورستان‌های تاریخی و بسیاری آثار تاریخی دیگر، نشان‌گر تاریخ غنی و پربار این شهرستان است.
بخش ورزقان در مورخ 01/07/1380 و با تصویب هیئت محترم وزیران و بنا به پیشنهاد شماره 90074/4/1 مورخ 23/12/1379 وزارت کشور به شهرستان مستقل تبدیل شده است؛ بنابراین در تقسیمات کشوری وقت تجزیه و بخشی از منطقه دیزمار (دیزمار غربی) به مرکزیت سیه‌رود از آن جدا و به جلفا ملحق شد، دهستان خواجه به بخش ارتقاءیافته و به همراه دهستان مواضع‌خان به هریس پيوست.
 این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و خاروانا است و هفت دهستان و 162 روستا را در خود جای‌داده است.

ادامه